Hướng dẫn thanh toán khoản vay

Bạn có thể thanh toán khoản vay nhanh chóng và tiện lợi theo một trong các hình thức sau:

Bạn vui lòng chỉ thanh toán vào tài khoản Công ty Digital Credit theo thông tin bên dưới. Bất kỳ tài khoản nào khác đều là giả mạo.

Chúng tôi rất tiếc thông báo Tamo.vn không chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại nếu Khách Hàng thanh toán vào tài khoản thụ hưởng nào khác.

  • Thanh toán qua các kênh Online
  • Thanh toán bằng tiền mặt